สุภาษิตไทย "เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า ได้หน้าอย่าลืมหลัง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า ได้หน้าอย่าลืมหลัง

    ความหมาย อย่าประมาทต้องเตรียมให้พร้อม และให้มีสติกำหนดจดจำให้ดี

    สุภาษิตไทย

คอมเมนต์

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

สุภาษิตไทยที่ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ สุภาษิตไทยทั้งหมด