ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "นอนสูงให้นอนคว่ำ นอนต่ำให้นอนหงาย"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    นอนสูงให้นอนคว่ำ นอนต่ำให้นอนหงาย

    ความหมาย เมื่อนอนในที่สูง ถ้านอนคว่ำ อะไรผ่านไปผ่านมาข้างล่างก็มองเห็นหมด และเมื่อนอนในที่ต่ำ ถ้านอนหงาย อะไรผ่านไปผ่านมาข้างบนก็มองเห็นหมด ถ้านอนต่ำแล้วนอนคว่ำหน้าจะจดพื้น มองไม่เห็นอะไร

    สุภาษิตไทย