สำนวนสุภาษิต

Tide and time wait for no one.

แปลว่าสายน้ำและเวลา ไม่เคยรอใคร

สำนวนสุภาษิตไทยน้ำขึ้นให้รีบตัก

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • Tide and time wait for no one.

 สำนวนสุภาษิต ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "Tide and time wait for no one."

 สุภาษิต ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"