สำนวนสุภาษิต

Never put off till tomorrow what you can do today.

แปลว่าอย่าเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้ สำหรับสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในวันนี้

สำนวนสุภาษิตไทยอย่าผัดวันประกันพรุ่ง

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • Never put off till tomorrow what you can do today.

 สำนวนสุภาษิต ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "Never put off till tomorrow what you can do today."

 สุภาษิต ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"