สำนวนสุภาษิต

Don't judge a book by its cover.

แปลว่าอย่าตัดสินหนังสือจากปกของมัน

สำนวนสุภาษิตไทยอย่าตัดสินคนจากภายนอก

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • Don't judge a book by its cover.

 สำนวนสุภาษิต ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "Don't judge a book by its cover."

 สุภาษิต ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"