สำนวนสุภาษิต

Birds of a feather flock together.

แปลว่าสัตว์พันธุ์เดียวกันย่อมสังสรรร่วมกัน

Posted on by Admin

 ภาพประกอบ

  • Birds of a feather flock together.

 สำนวนสุภาษิต ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "Birds of a feather flock together."

 สุภาษิต ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"