คำไวพจน์

คำไวพจน์ โกรธ

โกรธ = โมโห / โกรธา / ไม่พอใจอย่างรุนแรง / พิโรธ / โกรธจัด / เคียดแค้น / ขุ่นเคืองใจอย่างแรง / โทสะ / โกรธเกรี้ยว / ขึ้งเคียด / รุษฏ์ / มาระ / ทรงพระโกรธ / โทโส / เกรี้ยวโกรธ / คั่งแค้น / เดือดดาล / ขัดเคือง / โทส / โทส- / ดาลเดือด / ขัดแค้น / พื้นเสีย / ขึ้งโกรธ / โกรธขึ้ง / ถือโกรธ / ขุ่นเคือง / ขุ่นเคืองใจ

คำที่มีความหมายคล้ายกันกับ "โกรธ" อื่น ๆ ที่พอใกล้เคียงกัน ได้แก่
ขุ่นแค้น / ออกงิ้ว / เดือด / หัวฟัดหัวเหวี่ยง / เคือง / ขึ้ง / กริ้ว / เลือดขึ้นหน้า / ดาลโทสะ / เคียด / ลมเสีย / หัวเสีย / บาดหมาง / ขัดใจ / งุ่นง่าน / เฉียวฉุน / เกรี้ยว / เกรี้ยว ๆ / ฉุนเฉียว / เขม่น / ไม่พอใจ

อ่านว่า /โกฺรด/

พจนานุกรมไทย โกรธ หมายถึง:

 1. [โกฺรด] ก. ขุ่นเคืองใจอย่างแรง, ไม่พอใจอย่างรุนแรง, ราชาศัพท์ว่า “ทรงพระโกรธ” ก็ใช้ เช่น ก็จะทรงพระโกรธดั่งเพลิงกาล. (อิเหนา). (ส. โกฺรธ).

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย โกรธ

 1. ขัดเคือง หมายถึง ก. โกรธเพราะถูกขัดใจเป็นต้น.

 2. ขัดแค้น หมายถึง ก. โกรธเจ็บใจอยู่ไม่หาย.

 3. ขึ้งเคียด หมายถึง ก. โกรธอย่างชิงชัง.

 4. ขึ้งโกรธ หมายถึง ก. โกรธเอาจริงเอาจัง, โกรธมาก, โกรธขึ้ง ก็ว่า.

 5. ขุ่นเคือง หมายถึง ก. โกรธกรุ่น ๆ อยู่ในใจ, เคืองขุ่น ก็ว่า.

 6. คั่งแค้น หมายถึง ก. โกรธอัดอั้นอยู่ในใจ.

 7. ดาลเดือด หมายถึง ก. บังเกิดความโกรธ, เคือง, เดือดดาล ก็ใช้.

 8. ถือโกรธ หมายถึง ก. คุมแค้น, ผูกใจโกรธ.

 9. พิโรธ หมายถึง (ราชา) ก. โกรธ, เคือง, ใช้ว่า ทรงพระพิโรธ. (ป., ส. วิโรธ ว่า การขัดขวาง).

 10. พื้นเสีย หมายถึง ก. โกรธ.

 11. มาระ หมายถึง ก. โกรธ. (ช.).

 12. รุษฏ์ หมายถึง ก. แค้นเคือง, โกรธ. (ส. รุษฺฏ; ป. รุฏฺ).

 13. เกรี้ยวโกรธ หมายถึง ก. โกรธจัด, โกรธเกรี้ยว ก็ว่า.

 14. เคียดแค้น หมายถึง ก. โกรธแค้น, เคืองแค้น.

 15. เดือดดาล หมายถึง ก. โกรธมาก, โกรธพลุ่งพล่าน, ดาลเดือด ก็ใช้.

 16. โกรธขึ้ง หมายถึง ก. โกรธเอาจริงเอาจัง, โกรธมาก, ขึ้งโกรธ ก็ว่า.

 17. โกรธา หมายถึง [โกฺร-] (กลอน) ก. โกรธ.

 18. โกรธเกรี้ยว หมายถึง ก. โกรธจัด, เกรี้ยวโกรธ ก็ว่า.

 19. โทส หมายถึง น. ความโกรธ, ความฉุนเฉียว. (ป.; ส. โทษ).

 20. โทสะ หมายถึง น. ความโกรธ, ความฉุนเฉียว. (ป.; ส. โทษ).

 21. โทโส หมายถึง น. ความโกรธ, ความฉุนเฉียว. (ป.; ส. โทษ).

 22. โมโห หมายถึง ก. โกรธ.

 ภาพประกอบ

 • คำไวพจน์ โกรธ มีอะไรบ้าง?, คำศัพท์ โมโห กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก ประเภทของคำ คำกริยา ความหมาย ขุ่นเคือง, ไม่พอใจ, โมโห หมวด คำกริยา, คำไวพจน์กลุ่ม อารมณ์/ความรู้สึก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "โกรธ"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"