คำไวพจน์

คำไวพจน์ เมือง

เมือง = นครา / ประเทศ / บุรี / ธานี / พารา / นคร / นคร / กรุง / ธานินทร์ / นคเรศ / สถานิย / นครินทร์ / บุรินทร์ / ปุระ / ธานิน

คำไวพจน์ เมือง คือ เมือง = นครา / ประเทศ / บุรี / ธานี / พารา / นคร / นคร / กรุง / ธานินทร์ / นคเรศ / สถานิย / นครินทร์ / บุรินทร์ / ปุระ / ธานิน

พจนานุกรมไทย เมือง หมายถึง:

 1. น. แดน เช่น เมืองมนุษย์ เมืองสวรรค์ เมืองบาดาล, ประเทศ เช่น เมืองไทย เมืองจีน เมืองลาว; (โบ) จังหวัด เช่น เมืองเชียงใหม่ เมืองนครศรีธรรมราช เมืองตราด; เขตซึ่งเคยเป็นเมืองสำคัญในระดับจังหวัด ต่อมาถูกลดฐานะเป็นอำเภอ เช่น เมืองไชยา เมืองมีนบุรี เมืองขุขันธ์; เขตซึ่งเป็นที่ชุมนุมและเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด ซึ่งในครั้งก่อน ถ้าเป็นเมืองใหญ่ หมายถึงเขตภายในกําแพงเมือง.

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย เมือง

 1. กรุง หมายถึง [กฺรุง] น. เมืองหลวง, เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งรัฐบาลกลาง, แต่ก่อนหมายถึงประเทศก็ได้ เช่น กรุงสยาม กรุงจีน; (โบ) กษัตริย์ เช่น จึ่งกรุงสุทโธทนเห็นอัศจรรย์ก็ทูลพลันด่งงนี้ฯ. (ม. คำหลวง ทศพร).

 2. ธานิน หมายถึง (กลอน) น. เมือง.

 3. ธานินทร์ หมายถึง (กลอน) น. เมือง, เมืองใหญ่.

 4. ธานี หมายถึง น. เมือง. (ป., ส.).

 5. นครินทร์ หมายถึง [นะคะ-] น. จอมนคร, เจ้าเมือง, เมืองใหญ่. (ส. นคร + อินฺทฺร).

 6. นคเรศ หมายถึง [นะคะเรด] (กลอน) น. เมือง.

 7. บุรินทร์ หมายถึง น. เจ้าเมือง; (กลอน) เมืองใหญ่. (ส. ปุรินฺทฺร; ป. ปุรินฺท).

 8. ประเทศ หมายถึง น. บ้านเมือง, แว่นแคว้น; คำเพิ่มข้างหลังของคำเดิม เมื่อเพิ่มแล้วความหมายคงเดิม เช่น อุรประเทศ หทัยประเทศ. (ส.; ป. ปเทส); (กฎ) ชุมนุมแห่งมนุษย์ซึ่งตั้งมั่นอยู่ในดินแดนอันมีอาณาเขตแน่นอน มีอํานาจอธิปไตยที่จะใช้ได้อย่างอิสระ และมีการปกครองอย่างเป็นระเบียบเพื่อประโยชน์ของบรรดามนุษย์ที่อยู่ร่วมกันนั้น, รัฐ ก็เรียก.

 9. ปุระ หมายถึง น. บุระ. (ป.).

 10. พารา หมายถึง น. เมือง, เขียนเป็น ภารา ก็มี.

 บทความที่เกี่ยวข้อง "เมือง"

 ภาพประกอบ

 • คำไวพจน์ เมือง มีอะไรบ้าง?, คำศัพท์ นครา กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สถานที่

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

เครื่องนุ่งห่ม เต่า เทวดาผู้หญิง เทวดาหญิง เป้าหมาย เมีย เมืองหลวง เยอะ เรียนรู้ เลว เหมือน เห็น

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เมือง"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"