คำไวพจน์

คำไวพจน์ สวรรค์

สวรรค์ = สุริยโลก / ศิวโลก / สุราลัย / สุขาวดี / สรวง / ไตรทศาลัย / ไตรทิพย์ / เทวโลก / สุคติ / ไทวะ / เทวาลัย / เทวาวาส

อ่านว่า /สะ-หฺวัน/

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย สวรรค์

  1. สรวง หมายถึง [สวง] น. ฟ้า, สวรรค์; เทวดา. ก. เซ่น, บูชา, บน.

  2. สุขาวดี หมายถึง [สุขาวะดี] น. แดนอันมีความสุขตามความเชื่อของลัทธิมหายาน. (ส. สุขาวดี ว่า สวรรค์ของพระอมิตาภพุทธเจ้าของฝ่ายมหายาน).

  3. สุคติ หมายถึง [สุคะติ, สุกคะติ] น. ภูมิที่ถือว่าไปเกิดแล้วมีความสุขความสบาย, สวรรค์, เช่น ขอให้วิญญาณไปสู่สุคติ. (ป., ส.).

  4. เทวโลก หมายถึง น. ภูมิเป็นที่สถิตของเทวดา.

  5. ไทวะ หมายถึง (แบบ) น. ฟ้า, สวรรค์; วาสนา, เคราะห์. (ส.).

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ สวรรค์ มีอะไรบ้าง?, คำศัพท์ สุริยโลก กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม วรรณคดี/เทพนิยาย

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

นางฟ้า สงคราม สดใส สวย สวยงาม สะอาด สัตว์ สามัคคี สิงโต สีคราม สีม่วง​ เทวดาหญิง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สวรรค์"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"