คำไวพจน์

คำไวพจน์ ศัตรู

ศัตรู = ข้าศึก / ไพรี / ดัสกร / ริปู / อริ / ปัจจามิตร / ปรปักษ์ / คนโกง / เวรี / ริปู / อริ / ปรปักษ์ / ไพรินทร์ / เวรี / เสี้ยนแผ่นดิน / อมิตร / ปัจนึก / คู่จองเวร / เสี้ยนหนามแผ่นดิน / คู่อริ / วิปักษ์ / เสี้ยนหนาม / ริปุ / เสี้ยนศึก

อ่านว่า /สัด-ตฺรู/

พจนานุกรมไทย ศัตรู หมายถึง:

 1. [สัดตฺรู] น. ข้าศึก, ปรปักษ์, เช่น ศัตรูจากภายนอกประเทศ เพลี้ยเป็นศัตรูพืช, ผู้จองเวร เช่น ๒ ตระกูลนี้เป็นศัตรูกันมาหลายชั่วคนแล้ว. (ส. ศตฺรุ; ป. ตฺตุ).

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย ศัตรู

 1. ข้าศึก หมายถึง น. ศัตรูของบ้านเมือง, คู่สงคราม, โดยปริยายหมายความว่า ผู้ขัดขวางหรือทําลาย.

 2. คู่อริ หมายถึง น. ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นศัตรูกัน.

 3. ดัสกร หมายถึง [ดัดสะกอน] (แบบ) น. ข้าศึก. (ส. ตสฺกร; ป. ตกฺกร ว่า โจร, ขโมย).

 4. ปรปักษ์ หมายถึง [ปอระ-] น. ข้าศึก, ศัตรู, ฝ่ายตรงข้าม.

 5. ปัจจามิตร หมายถึง น. ข้าศึก, ศัตรู. (ส. ปจฺจามิตฺร; ป. ปจฺจามิตฺต).

 6. ปัจนึก หมายถึง [ปัดจะหฺนึก, ปัดจะนึก] (แบบ) น. ข้าศึก, ศัตรู. (ป. ปจฺจนีก).

 7. วิปักษ์ หมายถึง น. ฝ่ายตรงกันข้าม, ข้าศึก, ศัตรู, ปรปักษ์. (ส.; ป. วิปกฺข).

 8. อมิตร หมายถึง [อะมิด] ว. ไม่ใช่เพื่อน. น. ข้าศึก, ศัตรู. (ส.; ป. อมิตฺต).

 9. อริ หมายถึง [อะริ, อะหฺริ] น. ข้าศึก, ผู้ที่ไม่ถูกกัน. (ป., ส.).

 10. เวรี หมายถึง น. คนจองเวรกัน, ศัตรู. (ป.; ส. ไวรี).

 11. เสี้ยนศึก หมายถึง (โบ) น. ข้าศึกศัตรูที่ก่อการร้าย.

 12. เสี้ยนหนาม หมายถึง น. ข้าศึกศัตรูที่ก่อความเดือดร้อนให้.

 13. ไพรินทร์ หมายถึง น. กษัตริย์ผู้เป็นข้าศึก.

 14. ไพรี หมายถึง น. ผู้มีเวร; ข้าศึก. (ส. ไวรินฺ; ป. เวรี).

 ภาพประกอบ

 • คำไวพจน์ ศัตรู มีอะไรบ้าง?, คำศัพท์ ข้าศึก กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม คน/มนุษย์

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ศัตรู"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"