คำไวพจน์

คำไวพจน์ พระอาทิตย์

พระอาทิตย์ = ตะวัน / ทินกร / สุริยะ / ทิพากร / ทิวากร / พรมัน / ทยุมณี / อุษณรศมัย / สุริยา / อหัสกร / ระพี / ไถง / ภาณุมาศ / ประภากร / ภาสกร / อังศุมาลี / ภาณุ / อาคิรา / รวี / สุริยัน / สุริยง / อาภากร / รวิ / สุริยน / รพิ

คำไวพจน์ พระอาทิตย์ คือ พระอาทิตย์ = ตะวัน / ทินกร / สุริยะ / ทิพากร / ทิวากร / พรมัน / ทยุมณี / อุษณรศมัย / สุริยา / อหัสกร / ระพี / ไถง / ภาณุมาศ / ประภากร / ภาสกร / อังศุมาลี / ภาณุ / อาคิรา / รวี / สุริยัน / สุริยง / อาภากร / รวิ / สุริยน / รพิ

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย พระอาทิตย์

 1. ตะวัน หมายถึง น. ดวงอาทิตย์.

 2. ทินกร หมายถึง [ทินนะกอน] น. พระอาทิตย์. (ป., ส.).

 3. ทิพากร หมายถึง น. พระอาทิตย์.

 4. ทิวากร หมายถึง น. พระอาทิตย์; (กลอน) กลางวัน เช่น ราตรีปักษีเข้าแนบนอน ทิวากรเราแนบประจํานาง. (กากี). (ป.).

 5. ประภากร หมายถึง น. ผู้ทําแสงสว่าง คือพระอาทิตย์. (ส.).

 6. ภาณุ หมายถึง น. แสงสว่าง; พระอาทิตย์. (ป.; ส. ภานุ).

 7. ภาณุมาศ หมายถึง น. พระอาทิตย์. (ป. ภาณุมา; ส. ภานุมนฺตฺ).

 8. ภาสกร หมายถึง [พาดสะกอน, พาสะกอน] น. พระอาทิตย์.

 9. รวิ หมายถึง น. พระอาทิตย์, ใช้แผลงว่า รพิ รพี หรือ รําไพ ก็ได้. (ป., ส.).

 10. รวี หมายถึง น. พระอาทิตย์, ใช้แผลงว่า รพิ รพี หรือ รําไพ ก็ได้. (ป., ส.).

 11. อาภากร หมายถึง น. พระอาทิตย์. (ป., ส.).

 12. ไถง หมายถึง [ถะไหฺง] น. ตะวัน; วัน. (ข. ไถฺง).

 บทความที่เกี่ยวข้อง "พระอาทิตย์"

 ภาพประกอบ

 • คำไวพจน์ พระอาทิตย์ มีอะไรบ้าง?, คำศัพท์ ตะวัน กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

กระจก กษัตริย์ที่เป็นผู้หญิง พระจันทร์ พระพรหม พระพุทธเจ้า พระราม พระวิษณุ พระอินทร์ พระอิศวร พัฒนา ลม เทวดา

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พระอาทิตย์"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"