คำไวพจน์

คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้า = โลกชิต / พระสัมมาสัมพุทธเจ้า / พระชินสีห์ / พระสุคต / พระธรรมราช / พระโลกนาถ / ชินศรี / พระผู้มีพระภาคเจ้า / พระชินวร / พระทศพลญาณ / พระศากยมุนี / มารชิต / พระสมณโคดม / พระทศญาณ / พระสัพพัญญู / พระตถาคต

พจนานุกรมไทย พระพุทธเจ้า หมายถึง:

  1. น. คําเรียกพระบรมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา, ใช้เป็นคํานําหน้าชื่อพระเจ้าแผ่นดิน เช่น พระพุทธเจ้าเสือ.

 บทความที่เกี่ยวข้อง "พระพุทธเจ้า"

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า มีอะไรบ้าง?, คำศัพท์ โลกชิต กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม พระ/เทวดา

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

พญานาค พระจันทร์ พระพรหม พระราม พระวิษณุ พระอาทิตย์ พระอินทร์ พระอิศวร พระเจ้าแผ่นดิน พัฒนา พิษ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พระพุทธเจ้า"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"