คำไวพจน์

คำไวพจน์

คำไวพจน์ ปลา

ปลา = มัจฉา / วารีชาติ / มีนา / มัสยา / ปุถุโลม / อัมพุชา / ชลจร / มีน / มัจฉาชาติ / มิต

คำไวพจน์ ปลา คือ ปลา = มัจฉา / วารีชาติ / มีนา / มัสยา / ปุถุโลม / อัมพุชา / ชลจร / มีน / มัจฉาชาติ / มิต

อ่านว่า /ปฺลา/

พจนานุกรมไทย ปลา หมายถึง:

  1. [ปฺลา] น. ชื่อสัตว์น้ำเลือดเย็นมีกระดูกสันหลัง ร่างกายแบ่งเป็นส่วนหัว ลําตัว และหาง ส่วนใหญ่หายใจทางเหงือกยกเว้นปลาปอด มีครีบใช้ช่วยในการเคลื่อนไหว บางชนิดมีเกล็ด บางชนิดไม่มี รูปร่างลักษณะ ขนาด และพฤติกรรมแตกต่างกันมากมาย พบในแหล่งนํ้าทั่วไป.

  2. น. ชื่องูในสกุล Enhydris และ Homalopsis วงศ์ Colubridae กินปลา ที่รู้จักกันดี คือ งูสายรุ้ง (E. enhydris).

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย ปลา

  1. ชลจร หมายถึง น. ทางนํ้า, สัตว์นํ้า, เช่น ค้าวเขือเชื้อชลจรและช่อนสลับ. (สมุทรโฆษ).

  2. มัจฉาชาติ หมายถึง น. พวกปลา.

  3. มีน หมายถึง น. ปลา; ชื่อกลุ่มดาวรูปปลา เรียกว่า ราศีมีน เป็นราศีที่ ๑๑ ในจักรราศี. (ป., ส.).

 บทความที่เกี่ยวข้อง "ปลา"

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ ปลา มีอะไรบ้าง?, คำศัพท์ มัจฉา กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม สัตว์

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

ประชาชน ประโยชน์ ปาก ปี ป่วย ป่า

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปลา"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"