คำไวพจน์

คำไวพจน์ นางฟ้า

นางฟ้า = อัปสร / อัจฉรา / รัมภา / เทพธิดา / เทวี / เทวนารี / นางสวรรค์ / เทพธิดา / นางอัปสร

คำไวพจน์ นางฟ้า คือ นางฟ้า = อัปสร / อัจฉรา / รัมภา / เทพธิดา / เทวี / เทวนารี / นางสวรรค์ / เทพธิดา / นางอัปสร

พจนานุกรมไทย นางฟ้า หมายถึง:

  1. น. นางในเทพนิยายที่ถือว่าอยู่บนสวรรค์.

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย นางฟ้า

  1. รัมภา หมายถึง น. นางฟ้า; กล้วย. (ป., ส.).

  2. อัจฉรา หมายถึง [อัดฉะรา] น. นางฟ้า. (ป.; ส. อปฺสรสฺ).

  3. อัปสร หมายถึง [อับสอน] น. นางฟ้า. (ส. อปฺสรสฺ; ป. อจฺฉรา).

  4. เทพธิดา หมายถึง [เทบ-] น. นางฟ้า, เทวดาผู้หญิง. (ป. เทวธีตา).

  5. เทวี หมายถึง น. เทวดาผู้หญิง, นางพญา, นางกษัตริย์. (ป.).

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ นางฟ้า มีอะไรบ้าง?, คำศัพท์ อัปสร ความหมาย นางในเทพนิยายที่ถือว่าอยู่บนสวรรค์

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

นก นกยูง นรก นอน นักปราชญ์ นางอันเป็นที่รัก นางอุมา น่าฟัง น้ำ น้ำหวาน เทวดา เทวดาหญิง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "นางฟ้า"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"