คำในภาษาไทย

นางฟ้า

Posted on by Admin

ดูความหมายของคำประกอบ โดยสี จะเป็นคำที่มีความหมายคล้ายกันมากที่สุด

พจนานุกรมไทย นางฟ้า หมายถึง:

  1. น. นางในเทพนิยายที่ถือว่าอยู่บนสวรรค์.

ภาพประกอบ

  • นางฟ้า
  • นางฟ้า

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"