คำไวพจน์

คำไวพจน์ ต้นไม้

ต้นไม้ = พฤกษ์ / เฌอ / ตรุ / รุกข์

พจนานุกรมไทย ต้นไม้ หมายถึง:

  1. น. คํารวมเรียกพืชทั่วไปโดยปรกติชนิดมีลําต้น, ใช้ในความหมายที่แคบกว่า คําว่า ต้น หมายถึง พืชชนิดที่มีลําต้นใหญ่มีกิ่งแยกออกไป.

ความหมายในพจนานุกรมไทย ของคำที่มีความหมายคล้าย ต้นไม้

  1. ตรุ หมายถึง [ตฺรุ] น. ที่ขังคน, ตะราง, เรือนจํานักโทษ, คุก.

  2. พฤกษ์ หมายถึง [พฺรึก] ดู จามจุรี ๒.

  3. เฌอ หมายถึง น. ไม้, ต้นไม้. (ข. เฌี ว่า ไม้, เฎิมเฌี ว่า ต้นไม้).

 บทความที่เกี่ยวข้อง "ต้นไม้"

 ภาพประกอบ

  • คำไวพจน์ ต้นไม้ มีอะไรบ้าง?, คำศัพท์ พฤกษ์ กลุ่มคำไวพจน์ คำไวพจน์กลุ่ม ธรรมชาติ

 คำไวพจน์ที่คล้ายกัน

ตาย

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ต้นไม้"

 คำไวพจน์ จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"