ค้นเจอ 68 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา Bentonite, Aging 1, BOLT KIT

strength

ตรงข้ามกับfeeble

feeble

strength

แปลว่าความต้านทาน, ความทนทาน

N

Strength:

แปลว่า(english) A very general term that may be applied to a material or a structure. In a material, strength refers to a level of stress at which there is a significant change in the state of the material, e.g., yielding or rupture. In a structure, strength refers to a level of level of loading which produces a significant change in the state of the structure, e.g., inelastic deformations, buckling, or collapse.

strength

แปลว่าพละกำลัง

N

strength

แปลว่าพลัง

N

strength

แปลว่ากำลังวังชา

N

strength

แปลว่ากำลัง

strength

ความหมายคล้ายกันกับenergy,force,might,muscle,potency,power,vigor

energy+6

strength

แปลว่าพละ

N

strength

แปลว่าข้อเด่น

N

strength

แปลว่าจุดแข็ง

N

strength

แปลว่าความเข้มแข็ง

N