คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

strength

strength = power / energy / force / might / vigor / potency / muscle

EN-TH Dictionary strength แปลว่า:

 1. (n) กำลังวังชา

 2. (n) ข้อเด่น

 3. (n) ความต้านทาน, ความทนทาน

 4. (n) ความเข้มข้น, ความหนาแน่น

 5. (n) ความเข้มแข็ง

 6. (n) ความแน่นหนา

 7. (n) จุดแข็ง

 8. (n) พละ

 9. (n) พละกำลัง

 10. (n) พลัง

 11. (n) พลัง, กำลัง, เรี่ยวแรง, พละกำลัง

 12. (n) เรี่ยวแรง

 13. (n) แรงกาย

 ภาพประกอบ

 • strength เป็นหนึ่งใน power และมีคำอื่น ๆ อีกดังนี้, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ strength ความหมายคล้ายกันกับ power แปลว่า พลังงาน หมวด power

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

energy might say seem sell shame show sorry speed still supply surpass

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "strength"

 Synonyms – คำความหมายเหมือนกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่