คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

large

large = big / fat / enormous / great / huge / heavy / sizeable / obese / bulky / hefty

EN-TH Dictionary large แปลว่า:

  1. (adj) เบ้อเริ่ม

  2. (adj) เบ้อเร่อเท่อ

  3. (adj) ใหญ่, ใหญ่โต, กว้างขวาง, กว้าง

 ภาพประกอบ

  • large เป็นหนึ่งใน big และมีคำอื่น ๆ อีกดังนี้, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ large ความหมายคล้ายกันกับ big แปลว่า ใหญ่ หมวด big

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

great last late learn leave like listen little lively long look

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "large"

 Synonyms – คำความหมายเหมือนกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่