คำศัพท์ภาษาอังกฤษ

great

great = big / grand / enormous / huge / immense / vast / large

EN-TH Dictionary great แปลว่า:

 1. (int) คำอุทานแสดงความพอใจ

 2. (adj) ดีมาก, ยอดเยี่ยม, ดีเลิศ

 3. (adj) มหา

 4. (adj) ยาวนาน, นาน

 5. (adj) ยิ่งใหญ่

 6. (adj) สำคัญ, โดดเด่น, ยิ่งใหญ่, ใหญ่

 7. (adj) หลวง

 8. (adj) อุรุ

 9. (adj) เถกิง

 10. (adj) เอก

 ภาพประกอบ

 • great เป็นหนึ่งใน big และมีคำอื่น ๆ อีกดังนี้, คำศัพท์ภาษาอังกฤษ great ความหมายคล้ายกันกับ big แปลว่า ใหญ่ หมวด big

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

gift give glum go grateful grow large

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "great"

 Synonyms – คำความหมายเหมือนกัน จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่แนะนำมาใหม่