ค้นเจอ 75 รายการ

 หรือคุณกำลังค้นหา Strength:, cube strength, Bentonite, welded strength, Aging 1, strength, strength of current, lose strength, bond strength

Strength:

แปลว่า(english) A very general term that may be applied to a material or a structure. In a material, strength refers to a level of stress at which there is a significant change in the state of the material, e.g., yielding or rupture. In a structure, strength refers to a level of level of loading which produces a significant change in the state of the structure, e.g., inelastic deformations, buckling, or collapse.

Baked Strength

แปลว่า(english) Compressive, shear, tensile or transverse strength of a mold sand mixture when baked at a temperature above 231 B0F (111 B0C) and then cooled to room temperature.

Boron (chemical symbol B)

แปลว่า(english) Element N. 5 of the periodic system. Atomic weight 10.82. It is gray in color, ignites at about 1112 (degrees) F. and burns with a brilliant green flame, but its melting point in a non-oxidizing atmosphere is about 4000 (degrees) F. Boron is used in steel in minute quantities for one purpose only- to increase the hardenability as in case hardening and to increase strength and hardness penetration.

shear strength

แปลว่ากำลังเฉือน

yield strength

แปลว่ากำลังคราก

Yield stress:

แปลว่า(english) A material loaded beyond its yield stress, no longer exhibits linear elastic behavior. Metals, particularly mild steel, generally have a very well defined yield stress compared to other materials. Yield stress is sometimes called yield strength.

field strength

แปลว่าเส้นแรงของสนามแม่เหล็ก

strength

แปลว่าพละกำลัง

N

strength

แปลว่าพลัง

N

exert all the strength

แปลว่าฮึกโหม

V

strength

แปลว่ากำลังวังชา

N

A Pillar Of Strength