บทความน่ารู้

Yet ใช้อย่างไร

Yet ใช้อย่างไร | Wordy Guru

 

Yet แปลว่า ยัง

 

Present Perfect Tense ใช้กริยาช่อง 3 ที่จะพูดถึงสิ่งที่เริ่มในอดีต และเป็นจริงอย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน เช่น

Have you eaten yet? คุณทานข้าวหรือยัง

No, I haven’t eaten yet. ฉันยังไม่ได้ทานข้าว

  Past Simple Tense ใช้กริยาช่อง 2 พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและจบไปแล้ว

Did you eat yet? คุณทานข้าวหรือยัง

  ในบางกรณี yet แปลว่า อย่างไรก็ดี แต่ หรือแต่ก็ยัง เช่น

He’s weird, yet I like him. เขาแปลก แต่ว่าฉันชอบเขา

It's a small car, yet it's spacious inside. มันเป็นรถคันเล็กแต่ก็ยังมีความกว้างข้างในรถ

 

 

Yet ใช้อย่างไร