บทความน่ารู้

Present perfect กับการใช้ Already, Ever, Never และ Yet

ในประโยคที่อยู่ใน tense Present Perfect มักจะมีคำกริยาวิเศษณ์ที่อยู่ระหว่างประโยคเพื่อให้ความหมายที่ชัดแจ้งขึ้น ได้แก่คำว่า Already, Yet, Ever และ Never ไปดูกันเลยว่าใช้ยังไง

ในประโยคที่อยู่ใน tense Present Perfect มักจะมีคำกริยาวิเศษณ์ที่อยู่ระหว่างประโยคเพื่อให้ความหมายที่ชัดแจ้งขึ้น ได้แก่คำว่า Already, Yet, Ever และ Never ไปดูกันเลยว่าใช้ยังไง

 

ALREADY แปลว่า เกิดขึ้นแล้ว, เรียบร้อยแล้ว

Already จะกล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเวลาที่ไม่เจาะจงแต่เกิดก่อนปัจจุบัน ไม่จำเป็นว่าจะเกิดหรือทำอีกครั้งในอนาคต

ตัวอย่าง

I've already drunk three coffees this morning. (= and you're offering me another one!)
ฉันดื่มกาแฟไปแล้วเช้านี้

Don't write to John, I've already done it.
ไม่ต้องเขียนถึงจอห์นนะ ฉันเขียนไปแล้ว

 

It is also used in questions:

Have you already written to John?
Has she finished her homework already?

 

Already can be placed before the main verb (past participle) or at the end of the sentence:

I have already been to Tokyo.
I have been to Tokyo already.

 

YET

Yet is used in negative statements and questions, to mean (not) in the period of time between before now and now, (not) up to and including the present. Yet is usually placed at the end of the sentence.

EXAMPLES

Have you met Judy yet?
I haven't visited the Tate Gallery yet
Has he arrived yet?
They haven't eaten yet

EVER

The adverbs ever and never express the idea of an unidentified time before now(Have you ever visited Berlin?)'Ever' and 'never' are always placed before the main verb (past participle). Ever is used:

IN QUESTIONS
EXAMPLES

Have you ever been to England?
Has she ever met the Prime Minister?

IN NEGATIVE QUESTIONS
EXAMPLES

Haven't they ever been to Europe?
Haven't you ever eaten Chinese food?

IN NEGATIVE STATEMENTS USING THE PATTERN NOTHING+EVER OR NOBODY+EVER
EXAMPLES

Nobody has ever said that to me before.
Nothing like this has ever happened to us.

WITH 'THE FIRST TIME'
EXAMPLES

It's the first time that I've ever eaten snails.
This is the first time I've ever been to England.

 

NEVER

Never means at no time before now, and is the same as not ..... ever: (I have never visited Berlin)

BE CAREFUL!You must not use never and not together

I haven't never been to Italy.
I have never been to Italy.


ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://www.ef.com/wwen/english-resources/english-grammar/present-perfect-ever-never-already-yet/


อ่านต่อเพิ่มเติม


 หมวดหมู่ ภาษาอังกฤษ
 แท็ก already yet ever never

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "Present perfect กับการใช้ Already, Ever, Never และ Yet"