ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "ward"

- มีทั้งหมด 8 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/8

  ward

  แปลว่า เด็กหรือผู้เยาว์ที่อยู่ในความคุ้มครองของศาล หรือผู้ปกครอง

  ประเภท N

  Listen to voicemalefemale
 • 2/8

  -ward

  แปลว่า ทิศทาง

  ประเภท SUF

 • 3/8

  ward

  แปลว่า ท่าทางการเคลื่อนไหวในการป้องกัน เช่น ในการฟันดาบ

  ประเภท N

 • 4/8

  ward

  แปลว่า บริเวณที่เปิดโล่งภายในคอกปศุสัตว์

  ประเภท N

 • 5/8

  ward

  แปลว่า ป้องกัน (คำโบราณ)

  ประเภท VT

 • 6/8

  ward

  แปลว่า เขตต่างๆ ในเรือนจำ

  ประเภท N

 • 7/8

  ward

  แปลว่า เขตเลือกตั้ง (ทางการเมือง)

  ประเภท N

 • 8/8

  ward

  แปลว่า แผนกในโรงพยาบาลที่มีคนไข้ประเภทเดียวกัน

  ประเภท N