ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "-wards"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    -wards

    แปลว่า ทิศทาง

    ประเภท SUF

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "-wards"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
unidirectionalไปในทิศทางเดียวกัน, อยู่ในทิศทางเดียวกัน
-wardทิศทาง
wayทิศทาง
onทาง (ทิศทาง)
pointทิศทาง
everywhereทุกทิศทาง
directionทิศทาง
be onอยู่ในเส้นทาง, อยู่ในทิศทาง
change roundเปลี่ยนทิศทาง

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด "SUF" เหมือนกับ "-wards"   ได้แก่