• 1

  saw

  แปลว่า กริยาช่องที่ 2 ของ see

  EN-TH Dictionary

  ประเภท VT

 • 2

  saw

  แปลว่า สุภาษิตโบราณ, คำพังเพยเก่าๆ, คำโบราณ, คติพจน์

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 3

  saw

  แปลว่า โกรก

  ตัวอย่าง ช่างโกรกขาโต๊ะออกข้างละนิ้ว

  เพิ่มเติม เลื่อยกระดานไปตามยาวหรือตามแนวที่กำหนด

  EN-TH Dictionary

  ประเภท V

 • 4

  saw

  แปลว่า เลื่อย

  EN-TH Dictionary

  ประเภท N

 • 5

  saw

  แปลว่า ใช้เลื่อยตัดออก

  EN-TH Dictionary

  ประเภท VI

 • 6

  saw

  แปลว่า เลื่อย

  EN-TH Dictionary

  ประเภท VT

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

ค้นหาบ่อย

ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม