ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "lay"

- มีทั้งหมด 22 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/22

  lay

  แปลว่า จัดโต๊ะ, จัดเตรียมโต๊ะอาหาร

  ประเภท VT

 • 2/22

  lay

  แปลว่า กริยาช่องที่ 2 ของคำกริยา lie

  ประเภท VI

 • 3/22

  lay

  แปลว่า กำหนด (หน้าที่, โทษ,...), มอบหมาย

  ประเภท VT

 • 4/22

  lay

  แปลว่า ก่อตั้ง, สร้าง, จัดตั้ง, วางราก

  ประเภท VT

 • 5/22

  lay

  แปลว่า คลี่, ลาด, ปู

  ประเภท VT

 • 6/22

  lay

  แปลว่า คู่นอน, คู่ร่วมสังวาส

  ประเภท N

 • 7/22

  lay

  แปลว่า จัดวางให้เหมาะสม, วางให้เป็นระเบียบ

  ประเภท VT

 • 8/22

  lay

  แปลว่า ทำให้อยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่ง

  ประเภท VT

 • 9/22

  lay

  แปลว่า ทำให้เรียบ

  ประเภท VT

 • 10/22

  lay

  แปลว่า ท้าพนัน, วางเดิมพัน

  ประเภท VT

 • 11/22

  lay

  แปลว่า ท้าพนัน, วางเดิมพัน

  ประเภท VI

 • 12/22

  lay

  แปลว่า นำเสนอ, นำไปแจ้ง

  ประเภท VT

 • 13/22

  lay

  แปลว่า ปู

  ตัวอย่าง พ่อแม่กำลังปูที่นอนให้คู่บ่าวสาว

  ประเภท V

 • 14/22

  lay

  แปลว่า ฝัง (ศพ)

  ประเภท VT

 • 15/22

  lay

  แปลว่า พาด

  ตัวอย่าง ็เขายกเท้าพาดบนโต๊ะรอโทรศัพท์อย่างร้อนใจ

  เพิ่มเติม วางทาบลง, วางทาบห้อยลง

  ประเภท V

 • 16/22

  lay

  แปลว่า วางลง, วาง, พาด

  ประเภท VT

 • 17/22

  lay

  แปลว่า วางไข่, ออกไข่

  ประเภท VI

 • 18/22

  lay

  แปลว่า อ้างเหตุผล, ให้เหตุผล

  ประเภท VT

 • 19/22

  lay

  แปลว่า เกี่ยวกับฆราวาส, ไม่ใช่พระ

  ประเภท ADJ

 • 20/22

  lay

  แปลว่า เรื่องเล่าหรือบทกลอนสั้นๆ, บทกวีสั้นๆ

  ประเภท N

 • 21/22

  lay

  แปลว่า เสพสังวาส (คำสแลง), มีเพศสัมพันธ์

  ประเภท VT

 • 22/22

  lay

  แปลว่า ไม่เชี่ยวชาญพิเศษ, ไม่มีความรู้พิเศษ

  ประเภท ADJ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "lay"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
tableโต๊ะ, โต๊ะอาหาร
set the tableจัดโต๊ะอาหาร
dining tableโต๊ะอาหาร
clear the tableเก็บจานชามจากโต๊ะอาหาร, เก็บโต๊ะ
wait at tableบริการที่โต๊ะอาหาร (ในภัตตาคาร)
naperyผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหารเช่น ผ้าเช็ดปากหรือผ้าปูโต๊ะ
flatwareอุปกรณที่ใช้บนโต๊ะอาหาร
finger bowlชามใส่น้ำล้างมือที่โต๊ะอาหาร
servietteผ้าเช็ดปากบนโต๊ะอาหาร