ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "kaiak"

- มีทั้งหมด 3 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/3

  kaiak

  แปลว่า เรือแคนูขนาดเล็ก

  ประเภท N

  Listen to voicemalefemale
 • 2/3

  kaiak

  แปลว่า เดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก

  ประเภท VI

 • 3/3

  kaiak

  แปลว่า เดินทางด้วยเรือแคนูขนาดเล็ก

  ประเภท VT