• 1

  congregate

  แปลว่า จับกลุ่ม

  ตัวอย่าง พวกเราจับกลุ่มกันเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์

  เพิ่มเติม รวมกันเป็นหมู่

  EN-TH Dictionary

  ประเภท V

 • 2

  congregate

  แปลว่า ชุมนุม

  ตัวอย่าง ลูกจ้างชุมนุมกันตั้งแต่บ่ายสองโมง

  EN-TH Dictionary

  ประเภท V

 • 3

  congregate

  แปลว่า ตกคลัก

  ตัวอย่าง รถไฟตกรางทำให้ผู้โดยสารตกคลักเต็มสถานี

  เพิ่มเติม โดยปริยายหมายถึงอาการที่คนมารวมกันมากๆ ไปไหนไม่ได้

  EN-TH Dictionary

  ประเภท V

 • 4

  congregate

  แปลว่า ที่รวบรวมได้

  EN-TH Dictionary

  ประเภท ADJ

 • 5

  congregate

  แปลว่า รวบรวม

  EN-TH Dictionary

  ประเภท VI

 • 6

  congregate

  แปลว่า รวบรวม

  EN-TH Dictionary

  ประเภท VT

 • 7

  congregate

  แปลว่า ออกัน

  ตัวอย่าง เด็กๆ ออกันอยู่หน้าประตู

  เพิ่มเติม คั่งกันอยู่

  EN-TH Dictionary

  ประเภท V

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

เมนูแนะนำที่น่าสนใจ

รวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมาให้ค้นหาข้อมูลได้แบบสะดวกสุด

ค้นหาบ่อย

ค้นหาบ่อย

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยมในการค้นหาจากเพื่อนๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ

บทความน่ารู้

บทความน่ารู้

แหล่งความรู้ อัปเดตใหม่ทุกวัน

แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด

ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ EN-TH Dictionaryทั้งหมด

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม