ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ "congregate"

- มีทั้งหมด 7 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/7

  congregate

  แปลว่า รวบรวม

  ประเภท VT

  Listen to voicemalefemale
 • 2/7

  congregate

  แปลว่า จับกลุ่ม

  ตัวอย่าง พวกเราจับกลุ่มกันเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์

  เพิ่มเติม รวมกันเป็นหมู่

  ประเภท V

 • 3/7

  congregate

  แปลว่า ชุมนุม

  ตัวอย่าง ลูกจ้างชุมนุมกันตั้งแต่บ่ายสองโมง

  ประเภท V

 • 4/7

  congregate

  แปลว่า ตกคลัก

  ตัวอย่าง รถไฟตกรางทำให้ผู้โดยสารตกคลักเต็มสถานี

  เพิ่มเติม โดยปริยายหมายถึงอาการที่คนมารวมกันมากๆ ไปไหนไม่ได้

  ประเภท V

 • 5/7

  congregate

  แปลว่า ที่รวบรวมได้

  ประเภท ADJ

 • 6/7

  congregate

  แปลว่า รวบรวม

  ประเภท VI

 • 7/7

  congregate

  แปลว่า ออกัน

  ตัวอย่าง เด็กๆ ออกันอยู่หน้าประตู

  เพิ่มเติม คั่งกันอยู่

  ประเภท V

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่คล้ายกับ "congregate"   ได้แก่

คำศัพท์ภาษาอังกฤษแปลว่า
gather upรวบรวม, เก็บรวบรวม
compilationการรวบรวม
compileรวบรวม