ภาษาไทย

สนับสนุน

V

ภาษาอังกฤษ support

Posted on by Admin

VT

ภาษาอังกฤษ advocate

Posted on by Admin

N

ภาษาอังกฤษ alimentation

Posted on by Admin

PHRV

ภาษาอังกฤษ maintain in

Posted on by Admin

ภาษาอังกฤษ be for

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย สนับสนุน หมายถึง:

  1. ก. ส่งเสริม, ช่วยเหลือ, อุปการะ, เช่น สนับสนุนการกีฬา สนับสนุนการศึกษา.

 ภาพประกอบ

  • สนับสนุน
  • สนับสนุน
  • สนับสนุน
  • สนับสนุน
  • สนับสนุน

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คล้ายกัน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นในหัวข้อ "สนับสนุน ภาษาอังกฤษ?"

 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ จัดกลุ่มตามตัวอักษร A-Z

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"