ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร X

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร X

EN-TH Dictionary - หน้า 3/6 มีดังรายการต่อไปนี้

xanthous

แปลว่า ซึ่งมีสีเหลือง

XD

แปลว่า คำย่อของ ex-dividend

Xe

แปลว่า สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุ xenon

xebec

แปลว่า เรือขนาดเล็กมีเสากระโดงเรือ 3 เสา

xen-

แปลว่า ต่างด้าว, ต่างชาติ

xeno-

แปลว่า ต่างด้าว, ต่างชาติ

xenogamous

แปลว่า เกี่ยวกับการผสมพันธุ์ต่างสายพันธุ์

xenogamy

แปลว่า การผสมพันธุ์ต้นไม้ต่างพันธุ์กัน

xenogenesis

แปลว่า หลักการที่ว่าสิ่งมีชีวิตกำเนิดจากสิ่งไม่มีชีวิต, การสร้าง

xenogenetic

แปลว่า เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์

xenogenic

แปลว่า เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์

xenograft

แปลว่า การย้ายเนื้อเยื่อจาก

xenon

แปลว่า ธาตุประเภทก๊าซชนิดหนึ่ง มีสัญลักษณ์ทางเคมีคือ Xe

xenophile

แปลว่า ผู้ชื่นชอบชาวต่างชาติ

xenophilia

แปลว่า ความชื่นชอบชาวต่างชาติ

xenophilous

แปลว่า ซึ่งชื่นชอบชาวต่างชาติ

xenophobe

แปลว่า ผู้หวาดกลัวชาวต่างชาติ

xenophobia

แปลว่า ความกลัวของใหม่

xenophobia

แปลว่า โรคหวาดกลัวชาวต่างชาติ

xenophobic

แปลว่า ซึ่งหวาดกลัวชาวต่างชาติ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ