คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด S

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 1/20

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด S
 1. (school) begin

  แปลว่า เปิดภาคเรียน

 2. (scold) angrily

  แปลว่า เกรี้ยวกราด

 3. (self) divide

  แปลว่า แยกร่าง

 4. (Sir) Anthony Blunt

  แปลว่า อวัยวะเพศหญิง

 5. (sit) dejectedly

  แปลว่า เจ่าจุก

 6. (sleep) like tops

  แปลว่า สลบไสล

 7. (snow) flake

  แปลว่า เกล็ด

 8. (speak) in rough voice

  แปลว่า โฮกฮาก

 9. (speak) profusely

  แปลว่า ติดลม

 10. (stand) in a line

  แปลว่า เรียงแถว

 11. (stomach) rumble with hunger

  แปลว่า ท้องร้อง

 12. -scape

  แปลว่า ทิวทัศน์, วิว

 13. -scope

  แปลว่า สิ่งที่ช่วยในการมอง

 14. -scopy

  แปลว่า สิ่งที่ช่วยในการมอง

 15. -ship

  แปลว่า ภาวะ, ลักษณะ

 16. -sion

  แปลว่า ภาวะ, การกระทำ

 17. -some

  แปลว่า สองหรือมากกว่าสองคนในการกระทำหนึ่งๆ

 18. -some

  แปลว่า เต็มไปด้วย

 19. -ster

  แปลว่า ผู้ซึ่ง

 20. -sy

  แปลว่า ภาวะ

 21. s

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 19

 22. S

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 19

 23. S.E.

  แปลว่า คำย่อของ southeast และ southeastern

 24. Sabbath

  แปลว่า วันประกอบพิธีทางศาสนาและพักผ่อนของชาวคริสต์