ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด s - EN-TH Dictionary - หน้า 1/736

 • (school) begin

  แปลว่า เปิดภาคเรียน

  ประเภท V

  ตัวอย่าง โรงเรียนเปิดภาคเรียนต้นเดือนพฤษภาคม

 • (scold) angrily

  แปลว่า เกรี้ยวกราด

  ประเภท ADV

  ตัวอย่าง ผมลงมาจากชั้นบนของบ้านเมื่อได้ยินเสียงเด็กๆ ตวาดไล่กระต่ายอย่างเกรี้ยวกราด

 • (self) divide

  แปลว่า แยกร่าง

  ประเภท V

 • (Sir) Anthony Blunt

  แปลว่า อวัยวะเพศหญิง

  ประเภท SL

 • (sit) dejectedly

  แปลว่า เจ่าจุก

  ประเภท ADV

  ตัวอย่าง เขานั่งคุกเข่าเจ่าจุกอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่

 • (sleep) like tops

  แปลว่า สลบไสล

  ประเภท ADV

  ตัวอย่าง ผมนอนสลบไสลอยู่ที่บ้านถึง 3 วันเต็มๆ

 • (snow) flake

  แปลว่า เกล็ด

  ประเภท N

  ตัวอย่าง คนเอสกิโมมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของเกล็ดน้ำแข็ง ได้เร็วกว่าคนอเมริกา

 • (speak) in rough voice

  แปลว่า โฮกฮาก

  ประเภท ADV

  ตัวอย่าง นักเลงหัวไม้เข้ามาพูดโฮกฮากใส่เขาอย่างน่ากลัว

 • (speak) profusely

  แปลว่า ติดลม

  ประเภท ADV

  ตัวอย่าง เขาพูดติดลมจนไม่ยอมลงจากเวที

 • (stand) in a line

  แปลว่า เรียงแถว

  ประเภท ADV

  ตัวอย่าง ครูสั่งให้นักเรียนที่ทำผิดยืนเรียงแถว กอดอกหันหน้าเข้ากระดานดำ เพื่อรอการลงโทษ

 • (stomach) rumble with hunger

  แปลว่า ท้องร้อง

  ประเภท V

  ตัวอย่าง ถึงตอนนี้ความหิวมันทำให้ท้องร้องจนแสบไส้

 • -scape

  แปลว่า ทิวทัศน์, วิว

  ประเภท SUF

 • -scope

  แปลว่า สิ่งที่ช่วยในการมอง

  ประเภท SUF

 • -scopy

  แปลว่า สิ่งที่ช่วยในการมอง

  ประเภท SUF

 • -ship

  แปลว่า ภาวะ, ลักษณะ

  ประเภท SUF

 • -sion

  แปลว่า ภาวะ, การกระทำ

  ประเภท SUF

 • -some

  แปลว่า เต็มไปด้วย

  ประเภท SUF

 • -some

  แปลว่า สองหรือมากกว่าสองคนในการกระทำหนึ่งๆ

  ประเภท SUF

 • -ster

  แปลว่า ผู้ซึ่ง

  ประเภท SUF

 • -sy

  แปลว่า ภาวะ

  ประเภท SUF

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation