ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร S

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร S

EN-TH Dictionary - หน้า 1/736 มีดังรายการต่อไปนี้

(school) begin

แปลว่า เปิดภาคเรียน

(scold) angrily

แปลว่า เกรี้ยวกราด

(self) divide

แปลว่า แยกร่าง

(Sir) Anthony Blunt

แปลว่า อวัยวะเพศหญิง

(sit) dejectedly

แปลว่า เจ่าจุก

(sleep) like tops

แปลว่า สลบไสล

(snow) flake

แปลว่า เกล็ด

(speak) in rough voice

แปลว่า โฮกฮาก

(speak) profusely

แปลว่า ติดลม

(stand) in a line

แปลว่า เรียงแถว

(stomach) rumble with hunger

แปลว่า ท้องร้อง

-scape

แปลว่า ทิวทัศน์, วิว

-scope

แปลว่า สิ่งที่ช่วยในการมอง

-scopy

แปลว่า สิ่งที่ช่วยในการมอง

-ship

แปลว่า ภาวะ, ลักษณะ

-sion

แปลว่า ภาวะ, การกระทำ

-some

แปลว่า เต็มไปด้วย

-some

แปลว่า สองหรือมากกว่าสองคนในการกระทำหนึ่งๆ

-ster

แปลว่า ผู้ซึ่ง

-sy

แปลว่า ภาวะ

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ