ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด q - EN-TH Dictionary - หน้า 1/38

 • Q

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 17

  ประเภท N

 • q

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 17

  ประเภท N

 • Q-tip

  แปลว่า ยี่ห้อไม้พันสำลีที่ปลายสองข้าง

  ประเภท N

 • Q.E.D.

  แปลว่า ซึ่งต้องพิสูจน์ (คำย่อของ quod erat demonstradum)

  ประเภท ABBR

 • q.e.d.

  แปลว่า ซึ่งต้องพิสูจน์ (คำย่อของ quod erat demonstradum)

  ประเภท ABBR

 • q.v

  แปลว่า ดู (คำย่อของ quod vide), โปรดดู

  ประเภท ABBR

 • Qatar

  แปลว่า ประเทศการ์ต้า

  ประเภท N

 • Qatar

  แปลว่า การ์ต้า

  ประเภท N

 • qt

  แปลว่า คำย่อของ quart

  ประเภท ABBR

 • qua

  แปลว่า ในบทบาทของ

  ประเภท PREP

 • quack

  แปลว่า หมอเถื่อน

  ประเภท N

  ตัวอย่าง กระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งสร้างแพทย์ ที่ถูกต้องตามกฎหมายขึ้นมา เพื่อสกัดกั้นหมอเถื่อน ที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

 • quack

  แปลว่า หมอเถื่อน

  ประเภท N

  ตัวอย่าง กระทรวงสาธารณสุขต้องเร่งสร้างแพทย์ ที่ถูกต้องตามกฎหมายขึ้นมา เพื่อสกัดกั้นหมอเถื่อน ที่จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต

 • quack medicine

  แปลว่า ยากลางบ้าน

  ประเภท N

  ตัวอย่าง ในหมู่บ้านเมื่อมีใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็อาศัยยากลางบ้าน ยาแผนโบราณ หรือในบางท้องที่ก็รักษาทางไสยศาสตร์

 • quack1

  แปลว่า เสียงเป็ดร้อง, เสียงร้องคล้ายเป็ด, เสียงร้องของเป็ด

  ประเภท N

 • quack1

  แปลว่า ร้องเป็นเป็ด, ร้องเสียงคล้ายเป็ด

  ประเภท VI

 • quack2

  แปลว่า หมอเถื่อน, แพทย์เถื่อน

  ประเภท N

 • quack2

  แปลว่า นักต้มตุ๋น, นักต้ม

  ประเภท N

 • quack2

  แปลว่า ซึ่งหลอกลวง

  ประเภท ADJ

 • quack2

  แปลว่า ต้มตุ๋น, ล่อลวง

  ประเภท VT

 • quack2

  แปลว่า โฆษณาชวนเชื่อ

  ประเภท VT

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation