คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด Q

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 1/20

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด Q
 1. Q

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 17

 2. q

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 17

 3. Q-tip

  แปลว่า ยี่ห้อไม้พันสำลีที่ปลายสองข้าง

 4. Q.E.D.

  แปลว่า ซึ่งต้องพิสูจน์ (คำย่อของ quod erat demonstradum)

 5. q.e.d.

  แปลว่า ซึ่งต้องพิสูจน์ (คำย่อของ quod erat demonstradum)

 6. q.v

  แปลว่า ดู (คำย่อของ quod vide), โปรดดู

 7. Qatar

  แปลว่า การ์ต้า

 8. Qatar

  แปลว่า ประเทศการ์ต้า

 9. qt

  แปลว่า คำย่อของ quart

 10. qua

  แปลว่า ในบทบาทของ

 11. quack

  แปลว่า ต้มตุ๋น, ล่อลวง

 12. quack

  แปลว่า ซึ่งหลอกลวง

 13. quack

  แปลว่า นักต้มตุ๋น, นักต้ม

 14. quack

  แปลว่า หมอเถื่อน, แพทย์เถื่อน

 15. quack

  แปลว่า ร้องเป็นเป็ด, ร้องเสียงคล้ายเป็ด

 16. quack

  แปลว่า เสียงเป็ดร้อง, เสียงร้องคล้ายเป็ด, เสียงร้องของเป็ด

 17. quack

  แปลว่า หมอเถื่อน

 18. quack

  แปลว่า หมอเถื่อน

 19. quack

  แปลว่า โฆษณาชวนเชื่อ

 20. quack medicine

  แปลว่า ยากลางบ้าน

 21. quackery

  แปลว่า วิธีการหลอกลวง, วิธีการต้มตุ๋น

 22. quackish

  แปลว่า ซึ่งหลอกลวง, ซึ่งปลิ้นปล้อน

 23. quacks of a duck

  แปลว่า ก้าบๆ

 24. quacksalver

  แปลว่า คนล่อลวง, คนปลิ้นปล้อน