คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด O

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 1/20

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด O
 1. (of an elephant) be in rut

  แปลว่า ตกน้ำมัน

 2. (of the ears) ring

  แปลว่า อื้ออึง

 3. -ock

  แปลว่า เล็กน้อย, ไร้ค่า

 4. -onym

  แปลว่า ชื่อ

 5. -or

  แปลว่า การกระทำ, ภาวะ, คุณสมบัติ

 6. -or

  แปลว่า ผู้ซึ่ง

 7. -orium

  แปลว่า สถานที่, อุปกรณ์

 8. -ory

  แปลว่า เกี่ยวข้องกับ, เป็นของ

 9. -ory

  แปลว่า เกี่ยวกับ, มีหน้าที่, มีเหตุผล

 10. -ory

  แปลว่า สถานที่, อุปกรณ์

 11. -ose

  แปลว่า เต็มไปด้วย, ซึ่งมีคุณสมบัติของ

 12. -ose

  แปลว่า เต็มไปด้วย

 13. -osis

  แปลว่า การกระทำ, กระบวนการ, ภาวะ, เงื่อนไข

 14. -osis

  แปลว่า ซึ่งผิดปกติ, ซึ่งเป็นโรค

 15. -ous

  แปลว่า เต็มไปด้วย

 16. O

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 15

 17. o

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 15

 18. O level

  แปลว่า การสอบในระดับต่ำกว่า A level (ใน England และ Wales)

 19. o'clock

  แปลว่า โมง

 20. o'clock

  แปลว่า นาฬิกา

 21. o'clock

  แปลว่า โดยนาฬิกา, ตามนาฬิกา

 22. o'er

  แปลว่า คำย่อจาก over

 23. o'er

  แปลว่า คำย่อจาก over

 24. O.K.

  แปลว่า ใช้ได้, โอเค, ตกลง