ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร O

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร O

EN-TH Dictionary - หน้า 1/166 มีดังรายการต่อไปนี้

(of an elephant) be in rut

แปลว่า ตกน้ำมัน

(of the ears) ring

แปลว่า อื้ออึง

-ock

แปลว่า เล็กน้อย, ไร้ค่า

-onym

แปลว่า ชื่อ

-or

แปลว่า ผู้ซึ่ง

-or

แปลว่า การกระทำ, ภาวะ, คุณสมบัติ

-orium

แปลว่า สถานที่, อุปกรณ์

-ory

แปลว่า เกี่ยวข้องกับ, เป็นของ

-ory

แปลว่า สถานที่, อุปกรณ์

-ory

แปลว่า เกี่ยวกับ, มีหน้าที่, มีเหตุผล

-ose

แปลว่า เต็มไปด้วย, ซึ่งมีคุณสมบัติของ

-ose

แปลว่า เต็มไปด้วย

-osis

แปลว่า ซึ่งผิดปกติ, ซึ่งเป็นโรค

-osis

แปลว่า การกระทำ, กระบวนการ, ภาวะ, เงื่อนไข

-ous

แปลว่า เต็มไปด้วย

O

แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 15

o

แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 15

O level

แปลว่า การสอบในระดับต่ำกว่า A level (ใน England และ Wales)

o'clock

แปลว่า โมง

o'clock

แปลว่า นาฬิกา

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ