ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด o - EN-TH Dictionary - หน้า 1/166

 • (of an elephant) be in rut

  แปลว่า ตกน้ำมัน

  ประเภท V

  ตัวอย่าง ช้างตกน้ำมันจะมีอาการดุร้ายมากกว่าปกติ

 • (of the ears) ring

  แปลว่า อื้ออึง

  ประเภท V

  ตัวอย่าง ลมหายใจของเขาใกล้จะหมด หูของเขาเริ่มอื้ออึง

 • -ock

  แปลว่า เล็กน้อย, ไร้ค่า

  ประเภท SUF

 • -onym

  แปลว่า ชื่อ

  ประเภท SUF

 • -or

  แปลว่า ผู้ซึ่ง

  ประเภท SUF

 • -or

  แปลว่า การกระทำ, ภาวะ, คุณสมบัติ

  ประเภท SUF

 • -orium

  แปลว่า สถานที่, อุปกรณ์

  ประเภท SUF

 • -ory

  แปลว่า เกี่ยวข้องกับ, เป็นของ

  ประเภท SUF

 • -ory

  แปลว่า สถานที่, อุปกรณ์

  ประเภท SUF

 • -ory

  แปลว่า เกี่ยวกับ, มีหน้าที่, มีเหตุผล

  ประเภท SUF

 • -ose

  แปลว่า เต็มไปด้วย, ซึ่งมีคุณสมบัติของ

  ประเภท ADJ

 • -ose

  แปลว่า เต็มไปด้วย

  ประเภท SUF

 • -osis

  แปลว่า ซึ่งผิดปกติ, ซึ่งเป็นโรค

  ประเภท SUF

 • -osis

  แปลว่า การกระทำ, กระบวนการ, ภาวะ, เงื่อนไข

  ประเภท SUF

 • -ous

  แปลว่า เต็มไปด้วย

  ประเภท SUF

 • O

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 15

  ประเภท N

 • o

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 15

  ประเภท N

 • O level

  แปลว่า การสอบในระดับต่ำกว่า A level (ใน England และ Wales)

  ประเภท N

 • o'clock

  แปลว่า โมง

  ประเภท N

 • o'clock

  แปลว่า นาฬิกา

  ประเภท CLAS

  ตัวอย่าง งานจะเริ่มเวลา 19.00 นาฬิกา ให้ทุกคนมาพร้อมกันที่ห้องจัดเลี้ยง

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation