ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด n - EN-TH Dictionary - หน้า 1/125

 • (national) park

  แปลว่า วนอุทยาน

  ประเภท N

  ตัวอย่าง แหล่งโบราณคดีออบหลวงตั้งอยู่ในพื้นที่วนอุทยานออบหลวง เขตติดต่ออำเภอฮอดและอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 • (newly-) laid road

  แปลว่า ทางตัด

  ประเภท N

  ตัวอย่าง มอเตอร์เวย์สายใหม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยู่ในทางตัดใหม่และคนเดินทางท่องเที่ยวแถวๆ จังหวัดชลบุรี

 • (newly-) laid road

  แปลว่า ทางตัด

  ประเภท N

  ตัวอย่าง มอเตอร์เวย์สายใหม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยู่ในทางตัดใหม่และคนเดินทางท่องเที่ยวแถวๆ จังหวัดชลบุรี

 • (newly-) laid road

  แปลว่า ทางตัด

  ประเภท N

  ตัวอย่าง มอเตอร์เวย์สายใหม่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่อยู่ในทางตัดใหม่และคนเดินทางท่องเที่ยวแถวๆ จังหวัดชลบุรี

 • -n

  แปลว่า ทำด้วย, เกี่ยวกับ

  ประเภท SUF

 • -natured

  แปลว่า ซึ่งแสดงอารมณ์บางอย่าง

  ประเภท ADJ

 • -ness

  แปลว่า สภาพ, ลักษณะ

  ประเภท SUF

 • -ness

  แปลว่า ภาวะ

  ประเภท SUF

 • -nomy

  แปลว่า การกระจาย, กฎ, การจัดการ

  ประเภท SUF

 • N

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 14

  ประเภท N

 • n

  แปลว่า พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 14

  ประเภท N

 • n.

  แปลว่า ตัวย่อของคำนาม (noun)

  ประเภท N

 • naan

  แปลว่า ขนมปังก้อนแบนกลม

  ประเภท N

 • nab

  แปลว่า จับ, คว้า, ฉกฉวย

  ประเภท VT

 • nabbed

  แปลว่า ถูกจับ, โดนจับกุม

  ประเภท SL

 • nabob

  แปลว่า คนร่ำรวยหรือคนมีอำนาจมาก (คำไม่เป็นทางการ)

  ประเภท N

 • nacelle

  แปลว่า ส่วนแยกของเครื่องยนต์ สินค้า ผู้โดยสาร พนักงานเครื่องบิน

  ประเภท N

 • nachos

  แปลว่า อาหารเม็กซิกัน

  ประเภท N

 • nacre

  แปลว่า ไข่มุก

  ประเภท N

 • nadds

  แปลว่า ลูกอัณฑะ

  ประเภท SL

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation