คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด J

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 1/20

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด J
 1. (job) be full

  แปลว่า เต็มอัตรา

 2. (jump) lightly

  แปลว่า โหยง

 3. J.Arthur Rank

  แปลว่า ช่วยตัวเอง, สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง

 4. jab

  แปลว่า การต่อยอย่างรวดเร็ว

 5. jab

  แปลว่า การแทง, การทิ่มแทง, การกระทุ้ง

 6. jab

  แปลว่า ต่อยอย่างรวดเร็ว, ชก

 7. jab

  แปลว่า แทง, จิ้ม, ทิ่มแทง, กระทุ้ง, แหย่

 8. jab at

  แปลว่า ทิ่ม, แยง, แหย่, จิ้ม

 9. jab into

  แปลว่า จิ้มเข้าไปใน, ทิ่มเข้าไป

 10. jab out

  แปลว่า ทิ่มออกไป, กระทุ้ง, แหย่

 11. jack

  แปลว่า เสื้อหนังทหาร (ใช้ในสมัยกลาง )

 12. jack

  แปลว่า ตัวเชื่อมกระแสไฟ, ตัวเชื่อมต่อ

 13. jack

  แปลว่า ลูกขนุน

 14. jack

  แปลว่า ไพ่แจ็ค สูงกว่าสิบต่ำกว่าควีน

 15. jack

  แปลว่า ต้นขนุน

 16. jack

  แปลว่า แม่แรง

 17. jack

  แปลว่า แม่แรง

 18. Jack and Danny

  แปลว่า ช่องคลอด

 19. jack in

  แปลว่า อัดเข้าไป

 20. jack in

  แปลว่า เลิกทำ, หยุดทำ

 21. Jack Jones

  แปลว่า ด้วยตัวเอง, ด้วยตัวคนเดียว

 22. jack of all trades

  แปลว่า คนที่ทำงานหลายอย่าง

 23. jack rabbit

  แปลว่า กระต่ายขนาดใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ มีหูและขาหลังยาวมาก

 24. Jack the Lad

  แปลว่า หนุ่มเสเพล (แสลง), หนุ่มเจ้าสำราญ