ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร J

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร J

EN-TH Dictionary - หน้า 1/45 มีดังรายการต่อไปนี้

(job) be full

แปลว่า เต็มอัตรา

(jump) lightly

แปลว่า โหยง

J.Arthur Rank

แปลว่า ช่วยตัวเอง, สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง

jab

แปลว่า การต่อยอย่างรวดเร็ว

jab

แปลว่า การแทง, การทิ่มแทง, การกระทุ้ง

jab

แปลว่า ต่อยอย่างรวดเร็ว, ชก

jab

แปลว่า แทง, จิ้ม, ทิ่มแทง, กระทุ้ง, แหย่

jab at

แปลว่า ทิ่ม, แยง, แหย่, จิ้ม

jab into

แปลว่า จิ้มเข้าไปใน, ทิ่มเข้าไป

jab out

แปลว่า ทิ่มออกไป, กระทุ้ง, แหย่

jack

แปลว่า ตัวเชื่อมกระแสไฟ, ตัวเชื่อมต่อ

jack

แปลว่า แม่แรง

jack

แปลว่า ไพ่แจ็ค สูงกว่าสิบต่ำกว่าควีน

jack

แปลว่า แม่แรง

jack

แปลว่า ต้นขนุน

jack

แปลว่า ลูกขนุน

jack

แปลว่า เสื้อหนังทหาร (ใช้ในสมัยกลาง )

Jack and Danny

แปลว่า ช่องคลอด

jack in

แปลว่า เลิกทำ, หยุดทำ

jack in

แปลว่า อัดเข้าไป

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ