คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด F

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 20/20

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด F
 1. fall behind

  แปลว่า ไล่ตามไม่ทัน, ตามหลังอยู่

 2. fall behind

  แปลว่า ล้าหลัง

 3. fall behind

  แปลว่า ล้าหลัง

 4. fall below

  แปลว่า ต่ำกว่ามาตรฐาน

 5. fall below

  แปลว่า ทำให้น้อยลง (กว่าจำนวนที่กำหนด)

 6. fall beneath

  แปลว่า ทำให้ตกอยู่ภายใต้ (อิทธิพล)

 7. fall beneath

  แปลว่า ตกไปอยู่ข้างใต้ (บางสิ่ง)

 8. fall between

  แปลว่า ตกไปอยู่ระหว่าง, อยู่ระหว่าง

 9. fall by

  แปลว่า ตำกว่า (จำนวน)

 10. fall by the way

  แปลว่า ล้มเลิกกลางคัน

 11. fall disorderly

  แปลว่า ล้มระเนระนาด

 12. fall down

  แปลว่า ดิ่ง

 13. fall down

  แปลว่า ฟุบ

 14. fall down

  แปลว่า ถล่ม

 15. fall down

  แปลว่า จ้ำเบ้า

 16. fall down

  แปลว่า ล้มแผละ

 17. fall down

  แปลว่า ล้มพับ

 18. fall down

  แปลว่า คุกเข่าทำความเคารพ

 19. fall down

  แปลว่า ล้มเหลว

 20. fall down

  แปลว่า (อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง) อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม

 21. fall down

  แปลว่า หกล้ม, ล้ม

 22. fall down on

  แปลว่า ล้มเหลวเพราะ

 23. fall down on

  แปลว่า หกล้มลงบน

 24. fall down on one's knees

  แปลว่า คุกเข่าลง