ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร E

EN-TH Dictionary - หน้า 100/193 มีดังรายการต่อไปนี้

enthusiastically

แปลว่า อย่างกระตือรือร้น, อย่างสนใจ

entice

แปลว่า เสนอจะให้สิ่งที่ต้องการ, ล่อใจ

entice away

แปลว่า ล่อลวงให้ออกจาก, ชักชวนให้ละทิ้ง

entice from

แปลว่า ชักนำให้ละทิ้ง, ลวงให้ทำสิ่งผิด

entice into

แปลว่า ชักชวนให้กระทำ, ลวงให้ทำสิ่งผิด

entice to

แปลว่า ชักชวนให้ลอง, ล่อให้ทำ, ลวงให้ทำ

enticement

แปลว่า สิ่งยั่วยุ

enticement

แปลว่า อามิษ

enticement

แปลว่า สิ่งยั่วยุ

enticement

แปลว่า การล่อใจ

entire

แปลว่า มวล

entire

แปลว่า ทั้งหมด, ทั้งมวล

entire nation

แปลว่า ทั้งชาติ

entirely

แปลว่า เบ็ดเสร็จ

entirely

แปลว่า ทั้งเพ

entirely

แปลว่า ด้วยประการทั้งปวง

entirely

แปลว่า โดยสิ้นเชิง, โดยทั้งมวล, โดยทั้งหมด, โดยทั้งปวง, โดยทั้งสิ้น

entireness

แปลว่า ความครบถ้วน, ความสมบูรณ์

entirety

แปลว่า ความครบถ้วน

entitle

แปลว่า ให้สิทธิ

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ