คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด C

จำนวนทั้งหมด 480 คำ - หน้า 1/20

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด C
 1. (chew) slowly

  แปลว่า แหยะ

 2. (Chinese) sausage

  แปลว่า กุนเชียง

 3. (come) in the opposite direction

  แปลว่า สวน

 4. (currency) inflate

  แปลว่า เฟ้อ

 5. -cide

  แปลว่า ผู้ฆ่า, การฆ่า

 6. -cle

  แปลว่า เล็ก, จิ๋ว

 7. -cracy

  แปลว่า การปกครอง, หน่วยปกครอง

 8. -crat

  แปลว่า ผู้ปกครอง, สมาชิกคณะปกครอง, ผู้นิยมระบบหนึ่ง ๆ

 9. -cule

  แปลว่า เล็ก, จิ๋ว

 10. -cy

  แปลว่า ภาวะ

 11. c

  แปลว่า อักษรตัวที่ 3 ในภาษาอังกฤษ

 12. C

  แปลว่า อักษรตัวที่ 3 ในภาษาอังกฤษ

 13. C language

  แปลว่า ซี

 14. C programming language

  แปลว่า ภาษาซี

 15. C-head

  แปลว่า คนติดโคเคน

 16. C-note

  แปลว่า แบงค์หนึ่งดอลลาร์, ธนบัตรหนึ่งดอลลาร์

 17. C-word

  แปลว่า คำเลี่ยงของคำว่าอวัยวะเพศหญิง (cunt)

 18. C.O.D.

  แปลว่า จ่ายเงินเมื่อได้รับของ (คำย่อของ cash on delivery)

 19. cab

  แปลว่า โดยสารในรถรับจ้าง

 20. cab

  แปลว่า รถรับจ้าง, รถเช่า, รถม้า, ห้องคนขับในรถ

 21. cab

  แปลว่า โดยสารในรถรับจ้าง

 22. cab rank

  แปลว่า ที่จอดรถแท็กซี่สำหรับรอผู้โดยสาร

 23. cabal

  แปลว่า กลุ่มคนที่รวมกลุ่มกันอย่างลับๆ เพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง

 24. cabala

  แปลว่า คำสอนที่เป็นความลับ