ค้นหาEN-TH Dictionary

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวดตัวอักษร A

EN-TH Dictionary - หน้า 3/330 มีดังรายการต่อไปนี้

(as) happy as Larry

แปลว่า มีความสุขมาก, มีอิสระมาก

(as) happy as the day is long

แปลว่า มีความสุขมาก, มีอิสระมาก

(as) hard as a rock

แปลว่า แข็งมาก, แข็งเหมือนหิน

(as) hard as nails

แปลว่า ใจร้าย, ใจดำ, ใจโหด, เลือดเย็น

(as) hard as nails

แปลว่า แข็งมาก

(as) hard as nails

แปลว่า โหดร้าย, ใจร้าย

(as) hard as stone

แปลว่า แข็งมาก, แข็งเหมือนหิน

(as) high as a kite

แปลว่า เมา (เหล้าหรือยา) (คำไม่เป็นทางการ)

(as) hot as hell

แปลว่า ร้อนมาก (คำไม่เป็นทางการ)

(as) hungry as a hunter

แปลว่า หิวมาก

(as) innocent as a lamb

แปลว่า บริสุทธิ์, ไม่มีความผิด, ซึ่งเป็นแพะรับบาป

(as) large as life

แปลว่า ซึ่งปรากฏตัว, ซึ่งโผล่มาให้เห็น

(as) large as life (and twice as ugly)

แปลว่า โผล่, ปรากฏตัว

(as) light as a feather

แปลว่า เบามาก (คำไม่เป็นทางการ), มีน้ำหนักน้อยมาก

(as) likely as not

แปลว่า บางที, อาจเป็นไปได้

(as) luck would have it

แปลว่า โดยบังเอิญ

(as) mad as a hatter

แปลว่า บ้า, เพี้ยน, พิลึก

(as) mad as a March hare

แปลว่า บ้า, เพี้ยน, ติ๊งต๊อง, พิลึก

(as) mad as hell

แปลว่า โกรธมาก (คำไม่เป็นทางการ), โมโหจัด

(as) near as dammit

แปลว่า เกือบจะ (คำไม่เป็นทางการ), ใกล้จะ

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ