ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Pron

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Pron

EN-TH Dictionary - หน้า 1/13 มีดังรายการต่อไปนี้

abovementioned

แปลว่า ดังกล่าวข้างต้น

absolutely

แปลว่า ทั้งหมด

adverb used to emphasize the word which comes in front

แปลว่า ทั้งคน

all

แปลว่า ทุกคน, จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด

all

แปลว่า ล้วนแต่

all

แปลว่า ล้วนแล้วแต่

all

แปลว่า กินแถว

all

แปลว่า ทั้งมวล

another

แปลว่า สิ่งอื่น, อีกอันที่แตกต่างกัน

any

แปลว่า จำนวนหนึ่ง

anybody

แปลว่า แต่ละคน, ใครๆ

anybody

แปลว่า บุคคลที่มีชื่อเสียง, บุคคลสำคัญ

anyone

แปลว่า ใครต่อใคร

anyone

แปลว่า ใครๆ

anyone

แปลว่า หน้า

anyone

แปลว่า ใครๆ, ทุกๆ คน, ใครต่อใคร

anything

แปลว่า ใดๆ

anything

แปลว่า ใดๆ, สิ่งต่างๆ, บางสิ่งบางอย่าง

anywhere

แปลว่า ทุกแห่ง, ไม่ว่าที่ใด, ที่ใดก็ตาม

aught

แปลว่า สิ่งใดๆ, สิ่งใด

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ