คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด PRON

จำนวนทั้งหมด 244 คำ - หน้า 1/11

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด PRON
 1. abovementioned

  แปลว่า ดังกล่าวข้างต้น

 2. absolutely

  แปลว่า ทั้งหมด

 3. adverb used to emphasize the word which comes in front

  แปลว่า ทั้งคน

 4. all

  แปลว่า ล้วนแต่

 5. all

  แปลว่า ล้วนแล้วแต่

 6. all

  แปลว่า ทุกคน, จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด

 7. all

  แปลว่า ทั้งมวล

 8. all

  แปลว่า กินแถว

 9. another

  แปลว่า สิ่งอื่น, อีกอันที่แตกต่างกัน

 10. any

  แปลว่า จำนวนหนึ่ง

 11. anybody

  แปลว่า แต่ละคน, ใครๆ

 12. anybody

  แปลว่า บุคคลที่มีชื่อเสียง, บุคคลสำคัญ

 13. anyone

  แปลว่า ใครๆ, ทุกๆ คน, ใครต่อใคร

 14. anyone

  แปลว่า ใครต่อใคร

 15. anyone

  แปลว่า ใครๆ

 16. anyone

  แปลว่า หน้า

 17. anything

  แปลว่า ใดๆ, สิ่งต่างๆ, บางสิ่งบางอย่าง

 18. anything

  แปลว่า ใดๆ

 19. anywhere

  แปลว่า ทุกแห่ง, ไม่ว่าที่ใด, ที่ใดก็ตาม

 20. aught

  แปลว่า สิ่งใดๆ, สิ่งใด

 21. both

  แปลว่า ทั้งสอง

 22. both

  แปลว่า ทั้งคู่

 23. both sides

  แปลว่า ทั้งสองฝ่าย

 24. boy

  แปลว่า ไอ้หนู