ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด PRON - EN-TH Dictionary - หน้า 1/13

 • abovementioned

  แปลว่า ดังกล่าวข้างต้น

  ตัวอย่าง หน่วยงานของเราสามารถรับบทบาทได้เป็นอย่างดี ตามสภาพความพร้อมด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

 • absolutely

  แปลว่า ทั้งหมด

  ตัวอย่าง งานทั้งหมดที่ทำจะต้องส่งภายในวันพรุ่งนี้

 • adverb used to emphasize the word which comes in front

  แปลว่า ทั้งคน

  ตัวอย่าง ถ้าเราจะรักษาคนไข้ เราต้องรักษาคนไข้ทั้งคน ไม่ใช่ให้ยาเพื่อรักษาอาการอย่างเดียว

 • all

  แปลว่า ทุกคน, จำนวนทั้งหมด, สิ่งทั้งหมด

 • all

  แปลว่า ล้วนแต่

  ตัวอย่าง คนในห้องนั้นล้วนแต่เขี้ยวลากดินทั้งนั้นเลย

 • all

  แปลว่า ล้วนแล้วแต่

  ตัวอย่าง หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ทุกแห่งล้วนแล้วแต่มีคอมพิวเตอร์ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย

 • all

  แปลว่า กินแถว

  ตัวอย่าง นักเรียนถูกลงโทษกินแถว

 • all

  แปลว่า ทั้งมวล

  ตัวอย่าง สรรพสัตว์ทั้งมวลที่เกิดบนโลกนี้มีบาป

 • another

  แปลว่า สิ่งอื่น, อีกอันที่แตกต่างกัน

 • any

  แปลว่า จำนวนหนึ่ง

 • anybody

  แปลว่า แต่ละคน, ใครๆ

 • anybody

  แปลว่า บุคคลที่มีชื่อเสียง, บุคคลสำคัญ

 • anyone

  แปลว่า ใครต่อใคร

  ตัวอย่าง ใครต่อใครก็ชอบเล่นกีฬากันทั้งนั้น

 • anyone

  แปลว่า ใครๆ

  ตัวอย่าง ใครๆ ที่มาเมืองจีนก็จะต้องไปเที่ยวชมกำแพงเมืองจีน

 • anyone

  แปลว่า หน้า

  ตัวอย่าง เขารับรองใครต่อใครไม่เลือกหน้า

 • anyone

  แปลว่า ใครๆ, ทุกๆ คน, ใครต่อใคร

 • anything

  แปลว่า ใดๆ

  ตัวอย่าง ใดๆ ในโลกล้วนอนิจจัง

 • anything

  แปลว่า ใดๆ, สิ่งต่างๆ, บางสิ่งบางอย่าง

 • anywhere

  แปลว่า ทุกแห่ง, ไม่ว่าที่ใด, ที่ใดก็ตาม

 • aught

  แปลว่า สิ่งใดๆ, สิ่งใด

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation