ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Idm

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Idm

EN-TH Dictionary - หน้า 1/211 มีดังรายการต่อไปนี้

(a case of) the blind leading the blind

แปลว่า คนไม่รู้พยายามบอกหรืออธิบายให้คนอื่นที่ไม่รู้เหมือนกันเข้าใจ

(a) round the clock

แปลว่า ตลอด 24 ชั่วโมง

(above and) beyond the call of duty

แปลว่า นอกหน้าที่, นอกเหนือความรับผิดชอบ

(as) black as one is painted

แปลว่า โหดร้าย, เลวร้าย, น่ากลัวที่สุด

(as) black as pitch

แปลว่า ดำมาก, ดำปื๋อ

(as) black as pitch

แปลว่า มืดมาก

(as) blind as a bat

แปลว่า สายตาฝ้าฟาง, ตาบอด

(as) bold as brass

แปลว่า ไร้ยางอาย, ไม่เกรงกลัว

(as) bright as a button

แปลว่า ซนมาก

(as) busy as a bee

แปลว่า ยุ่งมาก

(as) clean as whistle

แปลว่า สะอาดมาก

(as) clear as crystal

แปลว่า ชัดมาก

(as) clear as crystal

แปลว่า ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เข้าใจง่าย

(as) clear as mud

แปลว่า ไม่เข้าใจ, ไม่สามารถเข้าใจได้

(as) cold as charity

แปลว่า เย็นมาก

(as) cold as charity

แปลว่า เย็นชา

(as) cool as a cucumber

แปลว่า มีสติ, ครองสติได้

(as) cunning as a fox

แปลว่า เจ้าเล่ห์, เจ้าอุบาย

(as) dead as a doornail

แปลว่า ตาย

(as) dead as dodo

แปลว่า ตาย, หมด, สูญสิ้น, หมด

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ