ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด IDM - EN-TH Dictionary - หน้า 1/211

 • (a case of) the blind leading the blind

  แปลว่า คนไม่รู้พยายามบอกหรืออธิบายให้คนอื่นที่ไม่รู้เหมือนกันเข้าใจ

 • (a) round the clock

  แปลว่า ตลอด 24 ชั่วโมง

 • (above and) beyond the call of duty

  แปลว่า นอกหน้าที่, นอกเหนือความรับผิดชอบ

 • (as) black as one is painted

  แปลว่า โหดร้าย, เลวร้าย, น่ากลัวที่สุด

 • (as) black as pitch

  แปลว่า ดำมาก, ดำปื๋อ

 • (as) black as pitch

  แปลว่า มืดมาก

 • (as) blind as a bat

  แปลว่า สายตาฝ้าฟาง, ตาบอด

 • (as) bold as brass

  แปลว่า ไร้ยางอาย, ไม่เกรงกลัว

 • (as) bright as a button

  แปลว่า ซนมาก

 • (as) busy as a bee

  แปลว่า ยุ่งมาก

 • (as) clean as whistle

  แปลว่า สะอาดมาก

 • (as) clear as crystal

  แปลว่า ชัดมาก

 • (as) clear as crystal

  แปลว่า ชัดเจน, ชัดแจ้ง, เข้าใจง่าย

 • (as) clear as mud

  แปลว่า ไม่เข้าใจ, ไม่สามารถเข้าใจได้

 • (as) cold as charity

  แปลว่า เย็นมาก

 • (as) cold as charity

  แปลว่า เย็นชา

 • (as) cool as a cucumber

  แปลว่า มีสติ, ครองสติได้

 • (as) cunning as a fox

  แปลว่า เจ้าเล่ห์, เจ้าอุบาย

 • (as) dead as a doornail

  แปลว่า ตาย

 • (as) dead as dodo

  แปลว่า ตาย, หมด, สูญสิ้น, หมด

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation