คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด ART

จำนวนทั้งหมด 2 คำ

มีดังรายการต่อไปนี้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ หมวด ART
  1. an

    แปลว่า หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)

  2. the

    แปลว่า คำนำหน้านามชี้เฉพาะ