ค้นหาEN-TH Dictionary

ทั้งหมด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Adv

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ประเภท Adv

EN-TH Dictionary - หน้า 1/266 มีดังรายการต่อไปนี้

(at) first

แปลว่า เริ่มแรก

(be visible) intermittently

แปลว่า พลอมแพลม

(be visible) intermittently

แปลว่า พลอมแพลม

(bobbing) up and down

แปลว่า ตุ๊บป่อง

(chew) slowly

แปลว่า แหยะ

(come) in the opposite direction

แปลว่า สวน

(jump) lightly

แปลว่า โหยง

(laugh) continuously

แปลว่า ระรี่

(lie) flat

แปลว่า ราบ

(proceed) in jerks

แปลว่า กึกกัก

(red) all over

แปลว่า เถือก

(reply) with many reservations

แปลว่า แบ่งรับแบ่งสู้

(scold) angrily

แปลว่า เกรี้ยวกราด

(sit) dejectedly

แปลว่า เจ่าจุก

(sleep) like tops

แปลว่า สลบไสล

(speak) in rough voice

แปลว่า โฮกฮาก

(speak) profusely

แปลว่า ติดลม

(stand) in a line

แปลว่า เรียงแถว

(talk) sweetly

แปลว่า กระหนุงกระหนิง

(to sell) at cost

แปลว่า เท่าทุน

พูดคุย

พูดคุย

ร่วมให้กำลังใจหรือติชม

EN-TH Dictionary หมวดหมู่อื่น ๆ

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

หมวดหมู่ตามตัวอักษร

แยกคำศัพท์ เรียงตามตัวอักษรให้หาง่ายๆ

หมวดหมู่ย่อย

หมวดหมู่ย่อย

แยกคำศัพท์ ตามประเภท ลักษณะของคำ