ค้นหา  EN-TH Dictionary

หมวด ADV - EN-TH Dictionary - หน้า 1/266

 • (at) first

  แปลว่า เริ่มแรก

  ตัวอย่าง การรับรู้ของเด็กๆ นั้นเริ่มแรกจะมองภาพต่างๆ เป็น 2 มิติ

 • (be visible) intermittently

  แปลว่า พลอมแพลม

  ตัวอย่าง ในบ้านมืดสนิท มีเพียงตะเกียงส่องแสงพลอมแพลมพอให้เห็นทางเท่านั้น

 • (be visible) intermittently

  แปลว่า พลอมแพลม

  ตัวอย่าง ในบ้านมืดสนิท มีเพียงตะเกียงส่องแสงพลอมแพลมพอให้เห็นทางเท่านั้น

 • (bobbing) up and down

  แปลว่า ตุ๊บป่อง

  ตัวอย่าง ฉันกวาดสายตามองหาไปรอบๆ เห็นรังนกตกลงไปลอยตุ๊บป่องอยู่ในน้ำ

 • (chew) slowly

  แปลว่า แหยะ

  ตัวอย่าง เขาเคี้ยวข้าวแหยะๆ อย่างไม่เต็มใจจะกิน

 • (come) in the opposite direction

  แปลว่า สวน 2

  ตัวอย่าง ถนนในหมู่บ้านหลายแห่งมีขนาดกว้างพอให้รถยนต์วิ่งสวนกันได้

 • (jump) lightly

  แปลว่า โหยง

  ตัวอย่าง เขากระโดดโหยงเมื่อเห็นเมียเดินมา

 • (laugh) continuously

  แปลว่า ระรี่

 • (lie) flat

  แปลว่า ราบ

  ตัวอย่าง พอได้ยินเสียงปืนเขาจึงพุ่งตัว นอนราบลงกับพื้นทันที

 • (proceed) in jerks

  แปลว่า กึกกัก

  ตัวอย่าง รถแล่นไปอย่างกึกกักตามทางหลวงที่เต็มไปด้วยหลุมบ่อ

 • (red) all over

  แปลว่า เถือก

  ตัวอย่าง หล่อนทาปากจนแดงเถือก

 • (reply) with many reservations

  แปลว่า แบ่งรับแบ่งสู้

  ตัวอย่าง เขาตอบคำถามของผู้สื่อข่าวอย่างแบ่งรับแบ่งส ู้เพื่อไม่ให้ถูกครหามากไปกว่านี้

 • (scold) angrily

  แปลว่า เกรี้ยวกราด

  ตัวอย่าง ผมลงมาจากชั้นบนของบ้านเมื่อได้ยินเสียงเด็กๆ ตวาดไล่กระต่ายอย่างเกรี้ยวกราด

 • (sit) dejectedly

  แปลว่า เจ่าจุก

  ตัวอย่าง เขานั่งคุกเข่าเจ่าจุกอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่

 • (sleep) like tops

  แปลว่า สลบไสล

  ตัวอย่าง ผมนอนสลบไสลอยู่ที่บ้านถึง 3 วันเต็มๆ

 • (speak) in rough voice

  แปลว่า โฮกฮาก

  ตัวอย่าง นักเลงหัวไม้เข้ามาพูดโฮกฮากใส่เขาอย่างน่ากลัว

 • (speak) profusely

  แปลว่า ติดลม

  ตัวอย่าง เขาพูดติดลมจนไม่ยอมลงจากเวที

 • (stand) in a line

  แปลว่า เรียงแถว

  ตัวอย่าง ครูสั่งให้นักเรียนที่ทำผิดยืนเรียงแถว กอดอกหันหน้าเข้ากระดานดำ เพื่อรอการลงโทษ

 • (talk) sweetly

  แปลว่า กระหนุงกระหนิง

  ตัวอย่าง ชายหนุ่มหญิงสาวคุยกันกระหนุงกระหนิงจนคนอื่นๆ อิจฉา

 • (to sell) at cost

  แปลว่า เท่าทุน

คำศัพท์ที่เป็นที่นิยม EN-TH Dictionary

 1. 1. (above and) beyond the call of duty

 2. 2. be cool

 3. 3. be regarded as

 4. 4. briefcase

 5. 5. cowpea

 6. 6. dried shredded pork

 7. 7. fried rice

 8. 8. general affairs

 9. 9. Khun

 10. 10. let oneself on

 11. 11. listen to music

 12. 12. non-living thing

 13. 13. Nothing ventured, nothing gained.

 14. 14. rest one's eyes

 15. 15. Royal Thai Army

 16. 16. skytrain

 17. 17. so cute

 18. 18. sub-district

 19. 19. swimming trunks

 20. 20. word formation