ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "let"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    let

    ความหมายตรงข้ามกับ forbid

    ความหมายตรงข้ามกับ forbid

    Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ ที่คล้ายกับ "let"   ได้แก่

คำศัพท์ความหมายตรงข้ามกับ
allowforbid
holdlet go
retainlet go

คำศัพท์ หมวด "forbid" เหมือนกับ "let"   ได้แก่