ค้นหาAntonyms : คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน

คำศัพท์ "best"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

 • 1/1

  best

  ความหมายตรงข้ามกับ worst

  แปลว่า ดีที่สุด

  คำที่ตรงข้ามแปลว่า เลวที่สุด

  ความหมายตรงข้ามกับ worst

  Listen to voicemalefemale

คำศัพท์ หมวด "worst" เหมือนกับ "best"   ได้แก่