คำในภาษาไทย

ตรุ

อ่านว่าตะ-รุ

Posted on by Admin

อ่านว่าตฺรุ

Posted on by Admin

พจนานุกรมไทย ตรุ หมายถึง:

  1. [ตะรุ] (แบบ) น. ต้นไม้. (ป., ส.).

  2. [ตฺรุ] น. ที่ขังคน, ตะราง, เรือนจํานักโทษ, คุก.

EN-TH Dictionary ตรุ ภาษาอังกฤษคือ:

  1. prison

 ภาพประกอบ

  • ตรุ
  • ตรุ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

ความคิดเห็นสำหรับ "ตรุ"

 บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"