สํานวนสุภาษิต

อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง

หมายถึง อย่าวางใจหรือไว้วางใจใครคนอื่นง่ายเกินไป จะเป็นเราที่เดือดร้อนในภายหลังได้

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง

บทความที่เกี่ยวข้อง "อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง"


สํานวนสุภาษิตที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"