ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง

    ความหมาย อย่าวางใจหรือไว้วางใจใครคนอื่นง่ายเกินไป จะเป็นเราที่เดือดร้อนในภายหลังได้

    สุภาษิตไทย