ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "อย่าชิงสุกก่อนห่าม"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    อย่าชิงสุกก่อนห่าม

    ความหมาย ตามปรกติผลไม้ เช่นมะม่วงก่อนจะสุก จะต้องห่ามเสียก่อน การกระทำอะไรต้องให้เป็นไปตามจังหวะขั้นตอนของมัน ถ้าทำผิดลำดับอาจเสียหาย เหมือนผลไม้ที่ยังไม่แก่ เอามาบ่มแม้จะสุก แต่ก็จะเข้าทำนองหัวหวานก้นเปรี้ยว หรือยังเรียนหนังสือไม่จบ ยังหาเงินไม่ได้ ริมีลูกมีเมียเสียก่อน ตัวเองก็จะเดือดร้อนลูกเมียก็จะพลอยเดือดร้อนไปด้วย

    สุภาษิตไทย