ค้นหาสุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย "สอนเด็ก สอนง่าย สอนผู้ใหญ่ สอนยาก"

- มีทั้งหมด 1 คำ/สำนวน ดังนี้

  • 1/1

    สอนเด็ก สอนง่าย สอนผู้ใหญ่ สอนยาก

    ความหมาย จะอบรมสั่งสอนอะไรก็ทำเสียตั้งแต่เด็ก เพราะอบรมสั่งสอนง่าย จะสอนให้เป็นอะไรก็ได้ ส่วนคนแก่นั้นสอนยาก เหมือนไม้แก่ถ้าดัดก็หัก ผิดกับไม้อ่อนซึ่งดัดง่ายไม่หัก

    สุภาษิตไทย