สํานวนสุภาษิต

รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม

หมายถึง การศึกษาหาความรู้ไว้ ยิ่งมากยิ่งดี เพราะการมีความรู้มาก ไม่เหมือนการแบกข้าวแบกของ ซึ่งจะรู้สึกว่าหนักบ่า มีความรู้มิได้หนักบ่าหนักแรงอะไร ความรู้ที่เวลานี้เราคิดว่าไม่มีประโยชน์ วันหน้าอาจเห็นคุณค่าของมันก็ได้

Posted on by Admin

หมายถึง เรียนรู้ไว้ไม่หนักเรี่ยวหนักแรงหรือเสียหายอะไร

Posted on by Admin

ภาพประกอบ

  • รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม
  • รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม

บทความที่เกี่ยวข้อง "รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม"


สํานวนสุภาษิตที่คล้ายกัน

บทความอื่น ๆ จาก "Wordy Guru"